Pesca

Estat de la flota pesquera i de les principals espècies explotades a les Illes Balears.

Consulta l'informe

OrdenImageTitleDescripciónArchivo
01Stocks de les principals espècies explotades

Un dels principals objectius de la investigació pesquera és avaluar l’estat d’explotació dels recursos pesquers per tal d’assessorar els organismes encarregats de gestionar-los sobre les actuacions que s’haurien de dur a terme per explotar aquests recursos de la millor manera possible.

Veure documentDescarregar
03Indicadors de túnids

Els índexs larvaris són índexs relatius d’abundància i, per tant, més que els valors absoluts s’analitza la variació temporal, anual en aquest cas. Aquests índexs larvaris poden definir-se com «captura per unitat d’àrea del nombre de larves retrocalculat a 2,5 mm, estandarditzat per la mortalitat natural i la variabilitat en la distribució espaciotemporal dels hàbitats larvaris».

Veure documentDescarregar
04Flota pesquera

Seguiment de la flota pesquera, tant professional com recreativa, d’acord amb el nombre d’embarcacions, la seva potència i tripulants.

Veure documentDescarregar
05Nombre de llicències vigents de pesca marítima recreativa

El nombre de llicències vigents anualment de pesca marítima recreativa de tipus individual (des de terra o des d’artefactes flotants), des d’embarcació (una llicència cobreix totes les persones), submarina i esportiva (des de terra durant entrenaments i competicions).

Veure documentDescarregar
02Llagosta (Palinurus elephas)

La llagosta (Palinurus elephas) és un crustaci de gran importància ecològica i un recurs pesquer molt apreciat econòmicament per part de la societat balear. Els seus índexs d’assentament fan referència al comptatge de les larves en el fons marí i es du a terme per saber quina és la seva població actual i futura.

Veure documentDescarregar
03Elasmobranquis comercialitzats a la llonja de Palma

Els elasmobranquis (taurons i rajades) presenten uns trets biològics que els fa molt vulnerables a pertorbacions antropogèniques, i la pesca n’és la principal. Com a conseqüència, un gran nombre d’espècies es troben en declivi a escala mundial. Segons la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN), 39 de les 73 espècies presents a la Mediterrània estan amenaçades, essent així la regió on es troben en pitjor estat de conservació. En aigües de les Balears s’han citat 59 espècies, de les quals 28 estan amenaçades i tres es consideren ja extintes localment: els peixos serra Pristis pectinata i Pristis pristis i el tremoló (Torpedo torpedo).

Veure documentDescarregar

Tens alguna pregunta?

Si vols millorar aquesta pàgina web o l’Informe Mar Balear, pots contactar amb nosaltres enviant-nos un correu a info@informemarbalear.org o bé omplint el formulari de contacte.