Canvi global

Observacions i models de predicció de la temperatura de la mar i de l’aire, el nivell de la mar i la salinitat.

Consulta l'informe

ImageTitleDescripciónArchivo
Nivell de la mar

El nivell de la mar es defineix aquí com l’altura de la mar amb relació a la costa. Com que aquesta altura varia a causa dels efectes de l’onatge i les marees, es pren com a referència el nivell mitjà. El nivell de la mar es mesura amb mareògrafs, que són unes instal·lacions que permeten mesurar-lo respecte del punt de terra on estan instal·lats, normalment filtrant l’efecte de les ones.

Veure documentDescarregar
Temperatura de l’aire sobre l’oceà

Mesura de la temperatura de l’aire a 3 m sobre la superfície de l’aigua mitjançant una boia oceanogràfica. És un indicador climàtic de canvi global on es reflecteix la interacció aire-mar, ja que entre aquests dos medis es produeix un intercanvi de calor.

Veure documentDescarregar
Temperatura de l’oceà

La temperatura és una variable oceanogràfica amb una gran importància ecosistèmica, perquè condiciona la supervivència, la distribució i el metabolisme d’espècies, els corrents oceànics, l’aportació de nutrients, el nivell de la mar i l’intercanvi de gasos amb l’atmosfera (que controla l’acidificació i l’oxigenació de les aigües).

Veure documentDescarregar
Salinitat

La salinitat és la quantitat de sal dissolta en un cos d’aigua. Aquesta variable fisicoquímica mostra quants grams de sal conté 1 kg d’aigua i per tant no té unitats. Els valors de salinitat es reporten en psu (Unitats Pràctiques de Salinitat, de l’anglès Practical Salinity Units).

Veure documentDescarregar

Tens alguna pregunta?

Si vols millorar aquesta pàgina web o l’Informe Mar Balear, pots contactar amb nosaltres enviant-nos un correu a info@informemarbalear.org o bé omplint el formulari de contacte.