Pressions

Il·lustració de les principals pressions de la mar Balear dividides en 4 infografies: Contaminació; Pressió humana i turística; Amarratges i trànsit de vaixells; Espècies al·lòctones.

Consulta l'informe

OrdenImageTitleDescripciónArchivo
11Espècies al·lòctones

La informació qualitativa i quantitativa sobre l’abundància i l’extensió espacial d’aquestes espècies invasores en una àrea determinada es considera un dels criteris fixats per la Directiva marc de les estratègies marines (DMEM, Decisió 2017/848/ EU) per dur a terme una avaluació del bon estat ambiental (BEA).

Veure documentDescarregar
12Àrea colonitzada per Halimeda incrassata

La macroalga Halimeda incrassata (Bryopsidales, Chlorophyta) és una alga verda calcària tropical. L’any 2011 es va localitzar per primera vegada a les Illes Balears, dins la Reserva Marina de la Badia de Palma.

Veure documentDescarregar
13Paraleucilla magna

Paraleucilla magna és una espècie invasora d’esponja blanca, de composició calcària, que fa entre 1-10 cm.

Veure documentDescarregar
03Residus al fons marí i en aigües costaneres

Els residus marins són acumulacions de fems marins que poden trobar-se als sediments del llit marí, flotant a la superfície de la mar, en suspensió a la columna d’aigua o a l’interior de la biota si són ingerits. Pertanyen a diferents categories, per exemple: vidre, plàstic, metall, material de pesca, escòria, tela, cautxú i paper.

Veure documentDescarregar
08Renou submarí

El renou de l’oceà es pot produir de forma natural (l’emeten els organismes o el medi) o de forma humana (a partir dels darrers cent anys, aproximadament). El renou antròpic suposa una forma de contaminació acústica que es produeix en àmplies zones marines i utilitza freqüències que competeixen amb els sons naturals, com els que produeixen els cetacis per comunicar-se. Aquest indicador proporciona informació sobre la quantitat d’activitat antròpica que hi ha en una determinada àrea marina.

Veure documentDescarregar
04Concentració de contaminants en sediments

Els sediments acumulen una gran quantitat de contaminants que són perjudicials per al medi ambient i tòxics per als organismes marins i per a la salut humana.

Veure documentDescarregar
05Índex de pressió humana

L’IPH (Indicador de Pressió Humana) pretén fer conèixer la població real que diàriament hi ha a les Illes Balears.

Veure documentDescarregar
07Superfície de costa urbanitzada

Superfície artificial en el primer quilòmetre de la costa.

Veure documentDescarregar
06Nombre de turistes i de places turístiques

Nombre de places turístiques legals registrades a les Illes Balears i nombre total de turistes que visiten les illes des de 1959.

Veure documentDescarregar
09Vaixells a ports

Els vaixells a ports fan referència al nombre d’escales d’embarcacions (comptant-hi l’embarcament i el desembarcament) que es produeixen als ports gestionats per l’Autoritat Portuària de Balears. S’hi inclouen diferents tipus d’embarcacions: vaixells de guerra, creuers, ferris, tancs petroliers, vaixells de càrrega horitzontal (vaixells de càrrega rodada), vaixells de càrrega a granel, remolcadors, tancs de gasos i líquids, vaixells de pesca litoral i altres vaixells.

Veure documentDescarregar
10Sector nàutic recreatiu

En els darrers anys, i especialment durant les temporades d’estiu, ha augmentat la navegació recreativa al litoral balear.

Veure documentDescarregar
02Plantes dessalinitzadores

Volum d’aigua potable dessalada produïda per les plantes dessalinitzadores de les Illes Balears en hectòmetres cúbics per any (hm3/any), és a dir, en milers de milions de litres per any. Volum de salmorra abocat a la mar per les plantes dessalinitzadores en hm3/any.

Veure documentDescarregar
01Estacions Depuradores d’Aigües Residuals

La depuració de les aigües residuals consisteix en l’eliminació de la càrrega contaminant de les aigües residuals urbanes, que prové del seu ús en l’àmbit domèstic, agrícola, turístic o industrial. És el pas previ per poder-la retornar al medi en condicions òptimes i amb els mínims riscos ambientals, o per destinar-la a altres usos secundaris, com el reg de jardins i camps de golf, la neteja de la via pública o l’ús industrial.

Veure documentDescarregar

Tens alguna pregunta?

Si vols millorar aquesta pàgina web o l’Informe Mar Balear, pots contactar amb nosaltres enviant-nos un correu a info@informemarbalear.org o bé omplint el formulari de contacte.